Wuyi Kangdi Intelligent Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $58,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Main categories

Exercise Bike Series
Crazy Fit Massage Series
Massage Series
Foot massager
155,00 US$ - 170,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
83,00 US$ - 95,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
50,00 US$ - 65,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
65,00 US$ - 80,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
13,00 US$ - 18,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
6,50 US$ - 10,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
10,00 US$ - 15,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
39,90 US$ - 50,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
30,00 US$ - 38,00 US$/Cái
30 Cái(Min. Order)
22,00 US$ - 30,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
26,00 US$ - 38,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
63,00 US$ - 80,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
35,00 US$ - 45,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.